İlkelerimiz ve Eğitim Felsefemiz

 

                                                    Eğitim Felsefemiz  

       Her çocuk bir bireydir ve eğitim ; bireylerin  etik, estetik, toplumsal değerlerinin  gelişimini hedefleyen ,bireye özel kişisel yaklaşımlar gerektirir.    

 • Barış, hoşgörü, demokrasi ,insan hakları ve değerler eğitimi
 • Çocuğun yüksek yararının önceliği
 • öğrencilerin bilgiyi hazır olarak almaları yerine, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğrenme süreci içinde uygulanması
 • Öğrencilerin en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan, hem sonuç hem de süreç odaklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması
 • Eğitsel uygulamalarda bilmsel ve etik kurallara uyulması
 • Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilincinin oluşturulması

                                           

                                                               İlkelerimiz

 • Adil olma:  Adalet duygusunu ve empatik düşünce sistemini benimsemek,
 • Yenilikçilik: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yeniliklere, çağdaş yaklaşımlara ve değişimlere açık olmak,
 • Bireysellik: Bireysel farklılıkların farkında olacağız. Herkesin tek ve özgün olduğunu hem öğrenme alanlarında hem de sosyal gelişim alanlarında kabul etmek,
 • Demokratik katılım:  "Bizim Okulumuz" düşüncesiyle kararların alınmasında öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin fikirlerine değer vermek,
 • Gelişimsel ve koruyucu bir yaklaşım:  Öğrencilerimizin ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine, olumluya odaklanmaktır.