Bilim Kulübümüz

     Çocukların çevreleriyle etkileşimi doğdukları andan itibaren başlamakta ve etraflarındaki dünyaya ve olan bitene anlam verme çabaları, çevrelerinde gelişen olaylara daha fazla ilgi duymalarına ve olayların nedenlerini merak etmelerine sebep olmaktadır. Özellikle 2-6 yaş aralığındaki çocuklar bir bilim insanı kadar meraklı, araştırmaya, keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenip yaratmaya isteklidirler. Bir başka deyişle onlar bu yaş aralığında “doğuştan bir bilim insanı”dırlar.

     Doğa, çevre ve yaşamla ilgili sorular soran, bunları tanımak ve anlamak için araştırmalar yapan çocuklar, okul hayatlarına bu konularda elde ettikleri deneyimler ile başlamaktadırlar. Doğa ve çevre gibi konular daha çok fenle ilgili konulardır. Çocukların fen öğretimine hazır olarak ilköğretime başlayabilmeleri için okul öncesi dönemde çocuklara araştırma yapma becerisi kazandırmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle okul öncesi öğretim programlarında birçok fen etkinliğine yer verilmesi gerekmektedir. Bu noktada amaç sadece çocuklara fen ile ilgili bilgi kazandırmak değildir, çocukların bilimsel süreci birebir yaşamasını sağlayıp bilimin nasıl yapılacağını uygulamalı bir şekilde öğretmektir.