Bakım ve Eğitim

Güvenli bir ortamda  özveri ile bakımı yapılan çocuklarımızın mutlu bireyler olması ,eğitimin faaliyetlerinin yanında sağlanması gereken en önemli önceliğimizdir.

Eğitim hayatımıza başladığımız günden bu güne aşağıda önem sırasına göre belirtilen kriterler esas alınarak eğitim ve bakım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Güvenlik

Öz Bakım

Sosyal ve Mutlu Birey

Eğitim

 

Güvenlik

         Anaokulumuzda ilk sırada gelen çalışma prensibi ve öncelik olarak çocuklarımızın güvenliği sağlanmadan bakım ve eğitim faaliyetlerine geçilemez.

Psikolojik Travma ve Karşı önlemler

  • Özgüven Anaokulu'nda en önemli prensiplerin başında gelen bireysel karakter gelişimi ve eğitiminin önünde en önemli engel olarak görülen psikolojik travmaların önüne kurumsallaşma kültürü, etik değerler ve dayanışma kültürü içerisinde çalışarak önlem alınmaktadır.
  • Kurum kültürü ve etik değerlerin geliştirilmesi çerçevesinde haftalık olarak eğitim programı toplantıları, rehberlik servisi eğitim toplantıları süreğen bir şekilde yapılmakta, eğitim programları, güvenlik ve özbakım kriterleri tartışılıp geliştirilmektedir.
  • Kurum bünyesindeki eğitim personeli yanında yardımcı ve yan personeller de bu eğitimlerden geçmektedir.
  • Kurum kültürü ile çalışan, davranış ve iletişim dilini iyi kullanan öğretmenlerimizin eğitim programları ve öz bakım çalışmaları günlük olarak incelenip takip edilmekte, kendi içinde sürekli özdenetim uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fiziksel Koşullardan Kaynaklı Güvenlik Önlemleri

  • Kurum içerisinde olay günlüğü olarak adlandırılan günlük rapor tutulmakta, meydana gelebilecek ufak kazalar dahi kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlardan yola çıkılarak kurallar - önlemler geliştirilmektedir.
  • Kurum içerisinde oluşabilecek kazalar için oluşturulan okul kuralları disiplin ve titizlikle uygulanarak fiziksel yaralanmalar asgari düzeye indirilebilmektedir. Örn: Servise biniş kuralları vb.
  • Fiziksel yaralanmalara karşı önlemlerden birisi de öğretmenlerimizin sınıf kontrol ve hakimiyet kabiliyetidir. Gönüllü ve istekle sınıf etkinliklerine katılan mutlu bireylerden oluşan bir sınıfta, çocukların kontrolsüz hareket etmeleri , yaralanmaları en asgari düzeye getirilebilir.

Öz Bakım

         Çocuklarımızın beslenme, temizlik / hijyen ve sağlığı ile ilgili  ihtiyaçları sevgi ve özveri ile karşılanmaktadır

  • Uyku, temizlik ve beslenme ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasında öğretmenlerimiz birinci derecede sorumluluk üstlenmekte, yardımcı personel gözetmen ve yardımcı olarak ikinci derece sorumluluk almaktadır.
  • Anaokulu eğitimini ilkokul veya anasınıfından ayıran temel farklardan biri de bakım hizmetinin öğretmenler tarafından sağlanmasıdır.

Sosyal ve Mutlu Birey

          Sınıf içinde arkadaşlarıyla  neşeli vakit geçiren, etkinliklere gönüllü ve istekle katılım sağlayan, paylaşımcı, özgüveni yüksek, bireysel farkındalığı olan mutlu  çocuklar  görmek  mesleğimizin bize en güzel karşılığı.

          Öğretmenler ve çocuklarımız arasında samimi, içten ve kaliteli paylaşılan anların, gelecekte güzel  mutluluk kırıntıları bırakarak dengeli, mutlu, sağlıklı bireyler yaratması ümit ediyoruz.

Eğitim

          Eğitim programlarının herbiri (montessori ,çoklu zeka kuramı v.b ….) yararları bakımından  kendine  özgü faydaları ihtiva etmektedir. Bu bakımından tek bir eğitim metodunun uygulanması zor ve iddia edilemeyeceği gibi faydalıda değildir. Çünkü her bir eğitim modeli aynı zaman da farklı psikolojik teorileri baz alarak oluşturulmaktadır.

          Mevcut M.E.B eğitim programı pedagojik olarak farklı teorik eğitim programlarının değerlendirilmesi ile oluşturulup  her yıl güncellenmektedir.

          Çoğu eğitim kurumu belli bir eğitim metod ve modelini kurumlarında uygulandığını iddia etse de; bu eğitim modeli ve programların ayrıca yazılıp, talim terbiye kurumundan geçirilip onaylaması gerekmektedir. Bu yapılmadığı taktirde M.E.B'e bağlı okullar, anaokulları ve kreşler milli eğitim bakanlığı programını yasal olarak baz almak durumundadır.

          Çocuklarımızın bireysel farkındalık, karakter gelişimi ve özgüven gelişimini hedef alarak yazılan eğitim programlarımız okulumuz bünyesinde yıllık olarak , geliştirilerek oluşturulmaktadır. Eğitim programları M.E.B. eğitim programı, yardımcı kaynak eğitim programı ve kişisel hedefler baz alınarak günlük olarak plan defterlerine işlenip eğitim koordinatörü veya müdür tarafından onaylanmaktadır. Eğitim programının, projeye ve yaratıcılığa dayalı açık bırakılan unsurları öğretmen tarafından geliştirilip yazdırılmaktadır.

          Bu sayede eğitim programlarımız ezbere ve rutin olmaktan çıkarılıp güncellenebilir, proje ve uygulamaya dayalı, yaratıcı ve eğlenceli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

          Sınıf içi eğitim programlarımız ingilizce ,müzik ,dans çalışmaları ,drama, cimnastik ve bale gibi  branş etkinlikleri ,  gezi gözlem ve sosyal etkinlikler ile beraber  bilişsel ,motor  ve sosyal gelişimi destekleyecek şekilde oluşturulmaktadır.

         

 

Yorumlar :
Henüz yorum yok
Ad ve Soyad
Yorumunuz