Ücret Yönetimi ve Ödül Sistemi

Ücret sisteminin temeli, çalışanların eğitim düzeyleri, bilgi, beceri ve davranış özellikleri ve performans düzeyleri ile birlikte enflasyon oranı ve sektör ücret araştırmaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Branş dalı, İngilizce dil yeterliliği -TOEFL (min. 200 puan), FCE, KPDS (min. 70 puan)-, akademik derece (yüksek lisans, doktora gibi) öğretmenlikte geçen süre gibi kriterler öğretmen adaylarının ücretlerinin belirlenmesinde rol oynar.