Müzik

Sanatın bir hayli önem kazandığı Özgüven Koleji'nde, anasınıfından itibaren Müzik dersleri verilmektedir. Hayatımızın her alanında, her yaşta ve herkese hitap etmesiyle müzik, vazgeçilmezliğini korumaktadır. Bu nedenle, belirlenen eğitsel hedeflere ulaşmak için Müzik dersi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu dersle beraber kazanılan beceriler;

  • İşitsel Algı (Ses Dinleme ve Ayırt Etme)
  • Ritim
  • Estetik Algısı
  • Ulusal / Evrensel Müzik Kültürleri
  • Sanata Saygı
  • Enstrüman Çalma Becerisi

Müzik dersi, haftada 1 ders saati ile uzman öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.