Fabrikasyon bir eğitimden çıkıp, formatların azaltıldığı yeni eğitim modellerinin hayatımıza girmesi bir zorunluluktur.
Özgüven Koleji, okul öncesi dönemden başlayarak; modern bir ülke yaşatmak ideali ile kurulmuş Köy Enstitülerini kendisine model olarak alır. Yaparak-Yaşayarak öğrenmeyi temel alan eğitim anlayışımız; insanı üretmek üzerinedir. Bilgiyi beceriye, beceriyi değere dönüştürecek şekilde eğitim programlarımızı düzenlemekteyiz.
Özgüven Koleji, okul öncesi dönem ile ilkokula başlangıç dönemini kişilik gelişiminde en önemli yapı taşı olduğu bilincinden hareket eder. Okulumuz, bireysel yetenekleri geliştirmeye yönelik; bireyin çok yönlü gelişimine destek olacak biçimde tasarlamıştır.
Okulumuz; çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görev anlayışını benimsemiştir.Özgüven Koleji okul öncesi eğitimde, zorunlu okul çağının temellerini teşkil eden beceriler ve yeterliklerin geliştirilmesi için esnek, çocuk merkezli bir eğitim programı uygulanır.Okulumuzun, okul öncesi eğitim programı çocuğun:Yaratıcılık ve estetik becerileriniKendisinin farkında olmasını,Sosyal BecerileriniKültürünün ve diğer kültürlerin farkında olmasını,İletişim becerilerini,Algısal-devimsel becerilerini,Analitik düşünme ve problem çözme becerilerini,Geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu programı ;

1-Yaratıcılık ve Estetik Becerilerin Gelişimi 

2-Kendisinin Farkında Olma 

Okulumuz, çocukların gelişiminde en önemli yeterlik alanlarından birisi olarak, kendi kişiliğinin farkında olmasını görmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize; duygusal, kimliğin gelişimi, benlik, kendi vücudu, duyu organları farkındalığının kazandırılması amaçlanmıştır.

3-Sosyal Beceriler 

Çocuklarda istendik/uygun davranışların kazandırılması ve karakter eğitimine yönelik eğitimsel etkinlikler işe koşulması planlamış olup bunlar;

 • Dostluk kurma,
 • İşbirliği Yapabilme,
 • Çatışmaları Çözümleyebilme,
 • Başkalarına Şefkatli Olma, Özen Gösterme ve Sevgi Duyma

becerilerinin kazanımını içermektedir.

4-Kendi Kültürünün ve Diğer Kültürlerin Farkında Olma Becerisinin Gelişimi 

Farklı alt kültürlerin özelliklerini öğrenme ve saygı duyma farkındalığı somut yaşantılar yoluyla öğretilmesi amaçlanmaktadır.

5-İletişim Becerilerinin Gelişimi 

 • Dil Becerileri Yoluyla
 • Müzik, Hareket ve Dans Yoluyla
 • Sanat Yoluyla

kazandırılacaklardır.

6-Algısal ve Devinimsel Becerilerin Gelişimi 

Vücudun büyük kaslarının çalışmasını kapsayan yürüme, koşma..vb, vücudun küçük kaslarının koordinasyonunu gerektiren kesme, yazma vb. gibi devinimsel hareketler..

7-Analitik (Çözümleyici) Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin Gelişimi 

 • Gözlem,
 • Sıralama,
 • Sayı,
 • Uzay,
 • Zamanın Farkında Olma,
 • Basit Neden-Sonuç İlişkilerini Anlama
TOP