Başarmak İçin, Doğru Yerdesin!

Özgüven Anaokulu & İlkokulu olarak

Sevgili Velilerimiz,

Kurumumuzda;

•    Denver Gelişim testi (0-6 yaş),
•    GEÇDA (0-72 ay)
•    Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
•    AGTE
•    WISCR Zekâ Testi
•    Aile Danışmanlığı,
•    Oyun Terapisi,
•    Çocuk Resim Analizi,
•    Robotik Kodlama Eğitimi,
•    Çözüm Odaklı Terapi,
•    Bilişsel Davranışçı Terapi,
•    Disleksiye erken müdahale eğitimi, 
•    Psikolojik Danışmanlık,
•    Dil ve Konuşma Bozukluğu Eğitimi
•    Doğum Koçluğu,
•    Hiperaktif Çocuklarda İletişim Eğitimi verilmektedir.

Ömer Hayyam'ın dediği gibi "Çocuklarımızı dünyaya biz getirdik, onlar bizim çocuklarımızdır. Ama bize ait değildir. Onlar hayatın çocuklarıdır." Bu bağlamda sağlıklı, özgüvenli, uyum becerisi yüksek başarılı ama en çok bağımsız hareket edebilen, kendine yeten çocuklar yetiştirmek hepimizin ortak amacı. Günümüz dünyasında bunu gerçekleştirmek için farklı eğitim yaklaşımları, anlayışlar ve çabalar var. Özgüven anaokulu olarak bizim öncelikli eğitim anlayışımız, çocuklarımızın bireysel ayrıcaklarını dikkate alarak, her birbirinin biricik olduğu onlara duyumsatmaktır.

Kurumumuzun eğitim felsefesi ; okul öncesi dönemden başlayarak, çağdaş bir ülke yaratmak ideali ile kurulmuş köy enstitülerini kendisine model alır. Günümüzde bile Avrupa, Amerika gibi ülkeler de dahil olmak üzere eğitimle ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda, yaparak yaşayarak öğrenme, eğitim ortamını sanatın farklı dallarıyla beslenme, iç disiplin geliştirme gibi alt amaçlara sahip köy enstitüleri yaklaşımından övgüyle söz edebilmektir. Bu felsefeyi temel alan okulumuzun, 3-6 yaş döneminin gelişim alanlarının özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirip uyguladığı eğitim programında aşağıdaki amaçlara ulaşmayı amaçlar.
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Duygularını ifade edebilme, Paylaşımcı olma, Bağımsız hareket edebilme, Kurallara uyum sağlama, İşbirliği yapabilme, Sorun çözme becerisi kazanma, Arkadaşlarının farklılıklarını kabullenebilme, Empati kurabilme, Kazanma ve kaybetme gibi durumlarda durumu kabullenme, Olumlu benlik algısı kazanabilme

Dil ve İletişim Becerileri

Soru sorma becerisini kazanabilme, Dinleme becerisi kazanabilme, Yaşına uygun sözel uyaranları kavrayabilme, Anlatılan hikaye ile ilgili sorulara yanıt verme, Hikaye oluşturabilme

Bilişsel Gelişim

Yaşına uygun kavram gelişimini kazanma (renk, sayı, şekil, mekanda konum, zaman kavramı gibi), Akıl yürütme becerisini kazanabilme, Yaratıcılığını kullanabilme, Özgün ürünler geliştirebilme, Neden sonuç ilişkisi kurabilme, Dikkat ve odaklanma becerisi kazanabilme, Bir olayı zaman akışına göre anlatabilme

Psikomotor Gelişim

Küçük ve büyük kaslarını etkin bir şekilde kullanabilme, El göz koordinasyonu kurabilme, Bedenini esnek bir şekilde kullanabilme, Bedensel etkinliklerde hız becerisi kazanabilme, Yarışmalı oyunlarda aktif olabilme.

Güven & Özgüven

İnsan yaşımının en kritik evresi olan, 0-6 yaş döneminin ilk üç yaşında bebeğin annesi ile birlikte olması temel güven duygusu açısından son derece önemlidir. Sonraki 3-6 yaş döneminde ise tüm gelişim alanları açısından, yaşıtlarıyla birlikte iyi bir eğitim programına dahil olmaası gerekir. İşte bu noktaya güven ihtiyacınızı karşılamaya biz talibiz.
Okul öncesi eğitimde iyi bir program bizi başarıya götüren en önemli etmendir. Programımızı hazırlarken, çocuğumuzun yaşı, gelişim özelliklerini temel alırız. Etkinliklerimizi çocuğumuzun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunacak şekilde planlar ve onların bireysel ayrıcalıklarını dikkate alarak esnek bir şekilde uygularız. Bu en önemli noktadır. ayrıca, etkinliklerde hem bireysel, hem grup etkinliklerine yer vererek, yalnız ve bir arada iş yapabilme becerisinin gelişimine katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz. 
Gene planlama yaparken, bir hareketli, bir sakin etkinlik koyarak çocukların hareket etme ihtiyacını karşılamayı önemli buluyoruz. Ayrıca, programın genel çerçecevesinde etkinlikleri çocuk merkezli ve onu aktif kılacak şekilde düzenlemek tüm eğitim yaklaşımlarının ortak noktası olduğunu vurgulamak isteriz.

Sonuç olarak, güven ve güvenli bağlanma olmadan özgüven olmaz diyen kurumumuzda gün boyu neler yapıyoruz bir bakalım...
Okula Geliş, Karşılama

Serbest Zaman Etkinlikleri

Kağıt İşleri, yoğurma maddeleri, resim çalışması, artık malzemelerle proje çalışması

Kahvaltı

Türkçe Dil Etkinlikleri

Bilmece, tekerleme ve şiirler, hikaye dinleme, drama

Müzik Etkinlikleri

Ritm çalışması, şarkı dinleme, söyleme, yaratıcı dans, müzikli dramatizasyon

Fen, Doğa Etkinlikleri ve Matematik Etkinlikleri

Deney, bitki yetiştirme, kavram geliştirici etkinlikler

Oyun Etkinlikleri

Isındırıcı oyun, hareketli oyun, dinlendirici oyun

Serbest Zaman Etkinlikleri

İyi dileklerle okuldan ayrılış

bu programı çocuklarınızla nasıl paylaştığımızı görmeniz için sizleri okulumuza bekliyoruz…"

Sizinde Çocuklarınız Bizimle Beraber
Özgüven'li Olsunlar!

2009 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan kurumumuz, faaliyete geçtiği günden bu yana şeffaf yönetim anlayışı, kaliteli ve nitelikli eğitim faaliyetleri ve velilerimizin de destek ve katkılarıyla, alanında güvenilir, saygıjn bir eğitim kurumu haline gelmiştir.
Image

İletişim Bilgileri

Adres : Güzelkent Mh. Lozan Barış Cad. Güzelkent Anadolu Lisesi Karşısı, No:22, 108'lik Villalar, Eryaman / ANKARA
Telefon : +90 (555) 286 84 42
E-Posta : info@ozguvenanaokulu.k12.tr
© 2022 ÖZGÜVEN Anaokulu & İlkokulu
Tüm Hakları Saklıdır.
Adres : Güzelkent Mh. Lozan Barış Cad. Güzelkent Anadolu Lisesi Karşısı, No:22, 108'lik Villalar, Eryaman / ANKARA
Telefon : +90 (555) 286 84 42