ÖZEL ÖZGÜVEN OKULLARINDA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Erken yaşta, yabancı dil eğitim ve öğretimi son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Yabancı dil eğitimi ve öğretimi genel eğitim politikasının önemli bir parçası haline gelmiştir.

Çocuk, beyin gelişimine paralel olarak 2 ile 5 yaş arasında konuşmayı öğrenmektedir. Çocuğun dilsel bilinç düzeyi, dili duyma/işitsel eylemine bağlı olarak gelişir. Yabancı dil kazanım süreci, ana dil öğreniminden farklı olmadığından, bu eğitim okulumuzda:

  • Doğal ortamda bir iletişim aracı olarak,
  • Çocuk psikolojisine ve gelişimine uygun yöntemlerle,
  • Öğrenciyi sınıf içinde aktif hale getirerek,
  • Eş güdüm ve zamanlı olarak, sınıf öğretmeni ve İngilizce eğitmeninin beraber derslere girmesiyle

yürütülmektedir.

Yaş gruplarına göre atölye ve branş etkinlikleri ile beraber yürütülen dil eğitimi gün sonu geç çıkmak zorunda kalan çocuklarımız için diğer kulüp faaliyetleri yanında ingilizce etkinlik olarak devam ediyor. 

İngilizce yetenek  kulüpleri ile daha yaratıcı ve akışkan İngilizce etkinlikler sizleri bekliyor.

Fransızca 2 ci dil eğitimi 4 yaşından itibaren İngilizce'nin yanı sıra eğitim etkinliklerimizin içinde yer almaktadır. 

TOP