N’AYIR N’OLAMAZ!

Tarkan: Kurt babamı kim öldürdü?

Kurt: Hav! Hav! Hav!

Tarkan: Hain Kostok!

Drama Nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi burada ilkesine, - mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı Drama Ne Değildir?

 • Yaratıcı drama oyun oynama değildir.
 • Yaratıcı drama tiyatro değildir.   
 • Yaratıcı drama dramatizasyon değildir.

Yaratıcı Dramanın Genel Amacı Nedir?

Yaratıcı dramanın genel amacı, çocukların, ergenlerin ve gençlerin canlandırmalar yoluyla gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında gidip gelmelerini olanaklı kılarak, bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış, imgesel düşünebilen, estetik kaygı, demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Yaratıcı Dramanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

 • Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur.
 • Hayal gücünü geliştirir
 • Bağımsız düşünebilmeyi sağlar
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır
 • Dört temel dil becerisini ( konuşma, dinleme, okuma, yazma ) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir 
 • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar.
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
 • Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir.
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
 • Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar Duygunun denetlenmesi, onun bastırılması anlamına gelmez. Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler.
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.
 • Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar
 • Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.
 • Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.
 • Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar.
 • Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.
 • Kendini ifade etmede güven kazanır.
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.

Özgüven kolejinde yaratıcı drama nasıl bir işleyişe sahip?

Bizler yaratıcı drama disiplinini çok önemsiyoruz. Standart ve kalıplaşmış bir programı uygulamıyoruz. Öncelikle her sınıfımızı gözlemliyoruz notlarımızı alıyoruz ve elde ettiğimiz veriler doğrultusunda konu başlıklarımızı belirleyip çalışıyoruz. Örneğin özgüven problemi yaşayan veya akran zorbalığı meydana gelmiş bir sınıfta dans, devinim, maske, heykel çalışmaları yapmıyoruz. Öncelikli hedefimiz bireylerin sınıf içerisinde sağlıklı iletişim kurmaları arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı duygularını ifade etmelerini sağlamak. Bunu yanında zaman zaman diğer branş öğretmenleriyle eş zamanlı bir planlama yaparak yaratıcı dramayı İngilizce, Fransızca ve beden eğitimi dersleriyle birleştirip öğrenme süreçlerini daha eğlenceli hale getiriyoruz.

Yaratıcı drama ile ilgili başka çalışmalar var mı?

Bizler yaratıcı dramayı sadece çocuklarımızla değil velilerimiz ile birlikte çalışma imkanı bulduk. Velilerimizin genel anlamda geri dönütleri çok olumlu olduğu için veli yaratıcı drama atölyelerimiz devam ediyor. Bu atölyelerin en sonuncusunu ebeveyn ve çocuk arasındaki duygusal iletişim başlığı adı altında yapmış bulunmaktayız. Özgüven koleji olarak yaratıcı drama veli atölyelerini bir kültür haline getirdik ve bunu yaşatmaya devam edeceğiz.

Yaratıcı Drama Ders Programı nasıldır?

Okulumuzda haftada bir saat yaratıcı drama dersi veriyoruz. Öğle arasındaki boş zamanları yaratıcı drama oyun ve etkinlikleriyle değerlendirme imkânı sağlıyoruz. Bekleme etütlerimizde yaratıcı oyunlar oynayarak gözlem yapıyoruz. Aynı zamanda eğitim koçluğu sağlıyoruz.

TOP