Eğitim Programımız

Okulumuz; çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görev anlayışını benimsemiştir.

Özgüven Koleji okul öncesi eğitimde, zorunlu okul çağının temellerini teşkil eden beceriler ve yeterliklerin geliştirilmesi için esnek, çocuk merkezli bir eğitim programı uygulanır.

Okulumuzun, okul öncesi eğitim programı çocuğun:

 • Yaratıcılık ve estetik becerilerini
 • Kendisinin farkında olmasını,
 • Sosyal Becerilerini
 • Kültürünün ve diğer kültürlerin farkında olmasını,
 • İletişim becerilerini,
 • Algısal-devimsel becerilerini,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerilerini,

Geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu program:

1) Yaratıcılık ve Estetik Becerilerin Gelişimi:

Okulumuzda,

 • Mustafa Kemal Liderlik atölyesi,
 • Bilim Atölyesi,
 • Empati atölyesi,
 • Sosyal Beceriler atölyesi

yürütülecektir.

2) Kendisinin Farkında Olma:

Okulumuz, çocukların gelişiminde en önemli yeterlik alanlarından birisi olarak, kendi kişiliğinin farkında olmasını görmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize; duygusal, kimliğin gelişimi, benlik, kendi vücudu, duyu organları farkındalığının kazandırılması amaçlanmıştır.

3) Sosyal Beceriler:

Çocuklarda istendik/uygun davranışların kazandırılması ve karakter eğitimine yönelik eğitimsel etkinlikler işe koşulması planlamış olup bunlar;

 • Dostluk kurma,
 • İşbirliği Yapabilme,
 • Çatışmaları Çözümleyebilme,
 • Başkalarına Şefkatli Olma, Özen Gösterme ve Sevgi Duyma

becerilerinin kazanımını içermektedir.

4) Kendi Kültürünün ve Diğer Kültürlerin Farkında Olma Becerisinin Gelişimi:

Farklı alt kültürlerin özelliklerini öğrenme ve saygı duyma farkındalığı somut yaşantılar yoluyla öğretilmesi amaçlanmaktadır.

5) İletişim Becerilerinin Gelişimi

 • Dil Becerileri Yoluyla
 • Müzik, Hareket ve Dans Yoluyla
 • Sanat Yoluyla

kazandırılacaktır.

6) Algısal ve Devinimsel Becerilerin Gelişimi

Vücudun büyük kaslarının çalışmasını kapsayan yürüme, koşma..vb, vücudun küçük kaslarının koordinasyonunu gerektiren kesme, yazma vb. gibi devimsel hareketler, “CROSSACTION” uygulama modeliyle yürütülecektir.

7)  Analitik (Çözümleyici) Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin Gelişimi:

 • Gözlem,
 • Sıralama,
 • Sayı,
 • Uzay,
 • Zamanın Farkında Olma,
 • Basit Neden-Sonuç İlişkilerini Anlama

becerilerini kapsamaktır.

Yorumlar :
Henüz yorum yok
Ad ve Soyad
Yorumunuz