Drama

Çocuklarımızın hayata ilk adımlarını atmak için en iyi başlangıç yeri olan Özgüven Koleji'nde, anasınıfından itibaren Drama dersleri verilmektedir. Drama dersi; tiyatro tekniklerinden faydalanarak, bir kavramı, bir olayı, bir düşünceyi oyunlaştırarak anlatmayı içerir. Bu ders sayesinde;

  • Yaşayarak Öğrenme
  • Yaşayarak Öğrenirken Edinmiş Olduğu Bilgileri Yorumlama
  • Bilgiyi Arayarak, Paylaşarak Bulma Deneyimi
  • Hayal Gücünü Geliştirme
  • İletişim Becerileri
  • Gözlem Yeteneği
  • Sanat Anlayışı
  • Zihinsel, Dil, Sosyal, Psikomotor ve Duygusal becerileri kazanırlar.

Drama dersi, haftada 1 ders saati ile uzman öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.