Atölye ve Kulüpler

      Atölye ve kulüplerimiz anaokul seviyesinden itibaren çeşitli branşlarda çocuklarımızın  ilgi ve yetenek düzeylerine göre oluşturulmaktadır.

       3 yaş anaokul seviyesindeki çocuklarımız ilkokul kulüp faaliyetlerini branş ders olarak almaktadır.Müzik Resim Cimnastik Bale Algoritma Drama ve Kritik Düşünce Atölyesi gerek kendi sınıflarında gerekse atölye sınıflarında almaktadırlar.

     Atölyeler eğitim sezonu içerisindeki uygulamalı eğitim projelerinin genel tanımı ifade ederken ; kulüplerimiz ücretli ve ücretsiz bireyselleştirilmiş eğitim programlarına sahip kurs ve etkinliklerinden oluşmaktadır.

    Çocuklarımızın temel karakter gelişimini hedefleyen   3 temel  başlıktaki (liderlik,kritik düşünce ,yazarlık atölyeleri )drama atölyelerimiz ,ingilizce drama atölyemiz ,drama tiyatro atölyesi (ilkokul ve anasınıfı) ve benzeri grup atölyeleri ihtiva etmektedir.

       4 Yaş anasınıfındaki çocuklarımız ilkokul kulüp faaliyetlerinin hepsine katılıp  ikinci dönemden itibaren ilkokul adaptasyon programına alınıp sınıf derslerini aşamalı olarak ilkokulda geçirirler.Böylece ilkokula sosyal ve psikolojik olarak son derece rahat ve özgüveni yüksek bir başlangıç yapmaktalar.

      Kulüpler çocuklarımızın özel ilgi ve yeteneklerine göre genel ve özel kurs ve kulüpleri ifade etmektedir.Bu kulüplerimizde özel yetenek kulüpleri ile okul bazındaki genel kulüpler olarak ikiye ayrılmaktadır.Genel kulüpler içinde 1 veya 2 dalda yetenekli olan çocuklar ilgili kulüplere yönlendirilerek, anasınıfından itibaren  sosyal  ve bireysel yetkinliklerinin  gelişimi sağlanmaktadır.