2017 - 2018 Yaz Okulu Programımız

ÖZEL ÖZGÜVEN KOLEJİ

YAZ OKULU EĞİTİM PROGRAMI

AMAÇ

Okulöncesi ve ilkokul çağı çocuklarının, boş zamanlarını değerlendirmeleri için yaz dönemi etkili bir zaman dilimidir. Eğitimsel olarak çocukların sürekli desteklenmesinin onların, yaşam becerini arttırdığı bilimsel bir bulgudur.

Yaz döneminde çocuklarının zamanını nasıl geçirecekleri hususunda bazı tehlikelerin olduğu ortadadır. Genellikle sınırsız bir rahatlık ve teknoloji bağımlılığının (televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon) bu dönemde arttığı görülmektedir.

Bunun için okulumuzda, boş zaman değerlendirme etkinliklerine yönelik yaz okulu açılmıştır.

EĞİTİM UYGULAMALARI ve PROGRAM:

 • Bu programa, okulöncesi ve ilkokula devam eden öğrenciler katılabilecektir.
 • Gruplar en fazla 10 öğrenciden oluşacaktır.
 • Programa katılabilmek için aday öğrencinin; ilgi, yetenek ve zihinsel performans düzeyleri geçerlilik ve güvenilirliği olan psikolojik ölçme araçlarıyla tespit edilecektir.

Eğitim Süreci ve Programı:

 • Eğitim süreci ve programı, bilimsel olarak kabul edilmiş bir metot olan zenginleştirme programı şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim programında güncel yöntemler ve kaynaklar kullanılacaktır.
 • Eğitim Programı, öğrencinin sahip olduğu potansiyelini ortaya çıkarmak, kritik ve yaratıcı düşünme gücünü geliştirmek, problem çözme, hafıza gelişimi, dikkat ve odaklanma gibi becerilerini arttırmak hedeflenmektedir.
 • Eğitim, atölyelerde zenginleştirme programı şeklinde yürütülecektir.

Program Kapsamındaki Atölyelerimiz:

 • Mustafa Kemal Liderlik
 • Cahit ARF Akıl/Zekâ Oyunları
 • Farabi Kritik Düşünme ve Problem Çözme,
 • Mimar Sinan Mucitlik/Yaratıcılık Atölyelerinden oluşacaktır.

 A) MUSTAFA KEMAL LİDERLİK ATÖLYESİ İÇERİĞİ:

 • Fikir üretebilme
 • Liderlik fikirleri sunma
 • Yaratıcı hayal kurabilme
 • Bilgiyi çok yönlü görebilme
 • Engelleri tanılama ve üstesinden gelebilme
 • Risk alabilme
 • Belirsizliğe karşı toleranslı olabilme
 • Özyeterlik geliştirebilme
 • Kendini tanıyabilme
 • Gerçek ilgilerini tanılayabilme
 • Beklentileri erteleyebilme
 • Yaratıcı kişilik modeli oluşturabilme
 • Kendini motive edebilme
 • Strateji geliştirebilme
 • Problem çözümü sürecini denetleyebilme
 • Sonuçları değerlendirebilme
 • Karar verebilme
 • Öngörebilme
 • Çağrışım kurabilme
 • Analoji bulabilmeyi

 

 1MİMAR SİNAN SANAT /YARATICILIK ATÖLYESİ İÇERİĞİ

 • Akıcı Düşünme
 • Esnek Düşünme
 • Orijinal Düşünme
 • Eleştirel Düşünme
 • Yaratıcı Problem Çözme,
 • Gelecek Problemleri Çözme,
 • Gelecek Tasarımcılığı,
 • Beyin Fırtınası Çalışmaları,
 • Yaratıcı Yazın,
 • Belgesel Gösterimlerini

İçerecektir.

2. CAHİT ARF AKIL/ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ İÇERİĞİ

 • Matematik Oyunları,
 • Fen Bilimleri Oyunları,
 • Yaratıcılık Oyunları,
 • Düşünce Becerileri Oyunları,
 • Beyin Fırtınası Oyunları,
 • Tasarım Oyunları,
 • Manyetik Oyunlar,
 • Puzzllar,
 • Kelime Oyunları,
 • Strateji Oyunları,
 • Dikkat Oyunları,
 • Ahşap Oyunlarıdır. 

 

 3. FARABİ KRİTİK DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME ATÖLYESİ İÇERİĞİ

 • Çıkarımda Bulunma
 • Sınıflama
 • Analoji bulma
 • Araştırma, Sorgulama
 • Çözümleme,
 • Değerlendirme ve Yaratma gibi

Düşünme becerilerini geliştirilecektir.

Kritik Düşünce Becerileri;

 • Ne, Ne Zaman, Nasıl, Ne Kadar 
 • Kelime Oyunları 
 • Bulmacalar 
 • Alışılmadık Sorular 
 • Benzerlikler 
 • Zıtlıklar,
 • Farklılıklar 
 • Eşleştirmeler 
 • Dizilimler,
 • Gruplama 
 • Çizim 
 • Tanımlamalar,
 • Görsel ve İşitsel Zekâ Çalışmaları
 • Belgesel Gösterimlerinden

        Oluşacaktır.

Yorumlar :
Henüz yorum yok
Ad ve Soyad
Yorumunuz